Kauçuk Kaplama Alanları

Çocuk Parkları, Oyun Alanları, Açık hava Oyun Parkları, Oyun Odaları ve
Anaokulların’da en çok ihtiyaç duyulan ve işlevsel açıdan en yoğun
trafiğe sahip olan oyun odası zeminleridir ve bunlar büyük bir önemle ele alınmalıdır.

Oyun odasının
boyutsal özellikleri, kullanma kapasitesi ve etkinliklerin çeşitliliğine göre
ayarlanmalıdır(9). Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri kuruluş ve işleyiş
Esasları hakkında yönetmeliğin 19.maddesine göre; (aslında resmi kuruluşlar
içinde aynıdır) oyun ve yatak odaları bol ışık alacak şartlara sahip bulunmalı,
binanın çocuklar için kullanılacak bölümlerininzeminler bloklar halinde kilitlenebilir,sökülebilir tatami türünde ürünler olmalı,hijyenik olmalı, tavan yüksekliği en az 2,70 m
olmalıdır. Ayrıca oyun odasında her çocuk için 1,5 m
zemin kaplamaları anti statik ve uygun
olduğu kabul edilmektedir. Masa, sandalye, oyuncak dolapları vb. mekan
donatımı ile ilgili elemanlar sabit olarak yerleştirilmemeli ve çocukların çeşitli
guruplaşmalarına bazen de yalnız oynamalarına yağışlı havalarda açık havaya
çıkamadıkları zaman oyun oynamalarını sağlayacak özellikte olmalıdır (8).
Binanın uygun şartlara adapte edilmiş olmasının yanı sıra bu yerin rahat bir
yaşama ve öğrenme ortamı olması sağlanmalıdır 10. Okul öncesi eğitim
kurumlarında köşeler düzenlenirken, çocuğun tehlikelerden uzak olmasını ve
oyun sırasında sunulan imkânlardan en iyi şekilde yararlanmasına dikkat
edilmelidir. Düzenleme yapılırken köşelerin özellikleri ve oyun sırasında
öğretmenin etkinliği izleyebileceği şekilde olması gerekmektedir. Çocukların
köşelerde rahat oynayabilmeleri ve etkinlik sırasında dikkatlerin dağılmaması,
ses açısından birbirlerini rahatsız etmemeleri için köşeler birbirinden ayrılarak
sınırlanmalıdır. Bu sınırlandırma paravanlarla, oyuncak dolaplarından çift
taraflı olanları kullanılarak veya iki oyuncak dolap arka arkaya konarak
yapılabilir. Arka arkaya konulan iki oyuncak dolap, okul öncesi eğitim
kurumunda geniş bir alanın olmaması durumunda ayrı iki köşe düzenlemesi
için kullanılabilir. Oyun alanın daraltılmaması ve çocukların hareketlerini
sınırlamamak için oyun alanı dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır (8).
Kalemci (1995) tarafından yapılan araştırmada, resmi ve özel
okulöncesi kurumların eğitimci personel niteliklerini ve çevre düzenlemesini
incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma sonucunda, resmi kurumlarda özel
kurumlara göre eğitim uzmanı, psikolog sosyal çalışmacı gibi personelin daha
fazla sayıda olduğunu belirtmektedir.
Resmi kurumların okul binalarının, çoğunlukla okul amaçlı yapılmış
olup, tek kart yada 2-4 katlı müstakil bina ya da bodrum katlar olduğunu
belirtmektedir. Bahçe büyüklüğü resmi kurumlarda genellikle yeterli olmasına
karşın donanım yetersiz, özel kurumlarda ise büyüklük yetersiz, donanım
resmi kurumlara göre daha iyi durumda olduğunu belirtmektedir. Oyun
odaları; resmi kurumlarda büyük ancak çocuk sayısı da kalabalık, özel
kurumlarda ise küçük ve çocuk sayısı da az olduğunu belirtmektedir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir